Maak kennis met Vera Ventilatie

    Deze week zijn bij Rensa de Ventilatieweken gestart. Hiervoor zijn Vera Ventilatie en haar vriendinnen in het leven geroepen.

    Zij zijn het icoon van de Ventilatieweken en staan de installateur graag bij om informatie te geven over vraaggestuurd ventileren en om tips te geven om het onder de aandacht bij hun klanten te brengen. Ook helpen zij de installateur stapsgewijs een passend ventilatiesysteem te bestellen. En dat alles tegen scherpe prijzen in de maanden februari, maart en april.

    Profilers heeft in samenwerking met Rensa Vera en haar vriendinnen geschetst en de actiebrochure gerealiseerd.