Project omschrijving

Achterhoek in Beweging is een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre Oude IJsselstreek en Winterswijk. Samen met betrokken partners in o.a. zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport wordt binnen dit programma de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek centraal gesteld. Eind 2017 gingen we na een gewonnen pitch de samenwerking aan om een helder en eenduidig beeld van Achterhoek in Beweging bij de doelgroep te creëren en realiseren.

ONTDEK EN VERTAAL

Een stevige basis voor alle communicatie

In een eerdere fase was al een heldere positionering geformuleerd. Op basis van interviews met o.a. wethouders, ambtenaren sport en betrokken partners hebben wij deze concreet gemaakt. Met als uitgangspunt dat het er niet om draait Achterhoek in Beweging op een podium te zetten, maar juist alles een podium te geven wat er in de Achterhoek leeft om tot beweging aan te zetten.

Daarom is Achterhoek in Beweging neergezet als een dynamisch platform waar alle regionale en lokale ambities, initiatieven, mensen en middelen bij elkaar komen. De projectorganisatie kent de beweging in de regio en jaagt aan, motiveert, inspireert & verbindt. Met Slim verbinden als standaard (SAS-methode). Dit is grafisch uitgebouwd op basis van het beeldmerk dat sinds 2015 bestaat: de gekleurde elementen laten de ontwikkeling, verbinding, groei en beweging in de Achterhoek zien!

ORGANISEER EN DEEL

Samen actief om de Achterhoek in beweging te brengen

De huisstijl kreeg een flinke metamorfose en de website is volledig vernieuwd: een plek om zoveel mogelijk initiatieven rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de Achterhoek te presenteren. Een site voor en door de Achterhoek, waar iedereen zijn of haar initiatief kan delen. Ook werd een stevige basis gelegd voor o.a. PR, presentaties en social media.

LAAD

Continue samenwerking

Inmiddels vormen we de ‘afdeling communicatie’ van Achterhoek in Beweging. Op basis van een vast aantal uren per week organiseert, coördineert, realiseert en beheert Judith o.a. de website, social media kanalen, PR, evenementen en wat er ook maar nodig is qua communicatie om de Achterhoek in beweging te brengen.