Nieuw(s)bouw De Zonnekamp

    Er komt een nieuwe Zonnekamp in Zelhem. Het huidige gebouw maakt daar plaats voor een volledig nieuw woonzorgcentrum. Toen De Zonnekamp circa 40 jaar geleden werd gebouwd, golden er voor woonzorgcentra andere eisen dan nu.

    Volgens de huidige normen zijn de kamers te klein en voldoen de technische installaties niet meer. Ook is er steeds meer behoefte aan zware zorg, zowel voor dementerenden als ouderen met lichamelijke klachten. Eigenaar Markenheem kiest daarom voor de beste oplossing: het hele woonzorgcentrum slopen en hiervoor in de plaats een nieuw pand bouwen. Inmiddels zijn de bewoners van De Zonnekamp naar een tijdelijk woonzorgcentrum in Doetinchem verhuisd.

    De Zonnekamp zaait – groeit – bloeit
    Profilers is gevraagd een thematiek aan de nieuwbouw te verbinden met een bijbehorend beeldmerk. Gekozen is voor de zonnebloem. Want een zonnebloem staat voor groei, warmte, toewijding en een lang leven. Dit sluit volledig aan bij Markenheem. Ook draait een zonnebloem in de richting van de zon, zodat het altijd het stralende middelpunt is. Net als de nieuwe Zonnekamp!

    Gedurende de sloop, nieuwbouw en opening zal alle communicatie aan deze thematiek gekoppeld worden.