Het ideaal van MEE is een samenleving waarin iedereen mee kan doen; een inclusieve samenleving. In 2015 werd Profilers gevraagd invulling te geven aan de communicatieafdeling van MEE Oost. Sharon is toen voor een aantal uren per week gedetacheerd. Inmiddels is MEE Oost gefuseerd met MEE Veluwe en MEE IJsseloevers. Onze rol is daarbij niet verdwenen; we mogen nog altijd samenwerken en vormen een geheel met de afdeling Communicatie. 

HET PROFILERSPAD

Op basis van een vast aantal uren per week, werken we in opdracht van de afdeling communicatie aan corporate communicatie, marketingcommunicatie, projectcommunicatie en cliëntcommunicatie. Ook bij de fusie met MEE Oost – en nu dit jaar met MEE Drenthe – zijn we volop betrokken en hebben we o.a. het communicatieplan/-beleid opgesteld en alle communicatiemiddelen gemaakt of aangepast. Door deze intensieve, continue en inmiddels jarenlange samenwerking  kennen we de MEE organisatie op ons duimpje en kunnen we in alles snel schakelen. Een constructieve samenwerking waarin het voelt alsof we echt directe collega’s zijn!