Markenheem biedt verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg aan 340 cliënten in vijf woonzorgcentra
en (huishoudelijke) zorg en verpleging aan ruim 1000 cliënten thuis in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.
Met Markenheem hebben we een lange geschiedenis qua samenwerking, die begon in 2005!

HET PROFILERSPAD

Een jarenlange samenwerking

Je kunt de organisatie en elkaar ook ontdekken door eerst eens een aantal communicatiemiddelen uit te werken. Om te kijken of het klikt. En we elkaar begrijpen. Zo ontstond in 2005 onze samenwerking met Markenheem. Een samenwerking die vandaag de dag nog altijd gestoeld is op kennis, begrip en wederzijds vertrouwen. Iets waar we trots op zijn en als zeer waardevol beschouwen! Door de jaren heen hebben we samen aan alle communicatie gebouwd. Van positionering met kernwaarden – die binnen de organisatie geweldig neergezet en uitgedragen worden – tot alle communicatie rond verschillende nieuwbouwprojecten en het ‘huisblad’ Thuis bij Markenheem.

WAARDE(N)VOL PASPOORT

Houvast voor iedereen

Het gedachtegoed van Markenheem hebben we heel wat jaren terug vertaald in 4 kernwaarden: enthousiast, dichtbij, betrokken en vakmanschap. Op het eerste oog ‘containerbegrippen’. Maar juist door de vertaling in beeldmerken, het onder de aandacht brengen en de manier waarop Markenheem hier binnen de organisatie verder inhoud aan heeft gegeven, maakt dat ze staan als een huis. En de basis vormen om ‘Markenheem, voor zorg dichtbij’ continu waar te maken.

NIEUWBOUWPROJECTEN

De Zonnekamp zaait, groeit, bloeit

In 2008 startte de nieuwbouw van De Bleijke, in 2012 van Schavenweide en inmiddels is het nieuwe woonzorgcentrum De Zonnekamp in Zelhem opgeleverd. Nieuwbouwprojecten waarvan wij alle communicatie mochten verzorgen; van communicatiestrategie met thematiek en vormconcept tot realisatie van bouwdoeken en nieuwsbrieven. Zo interviewden we onlangs een dame die op haar honderdste verhuisde van de oude Zonnekamp in Zelhem naar de tijdelijke woonzorglocatie in Doetinchem en nu met de prachtige leeftijd van 103 de reis terug naar Zelhem mag maken. Een prachtig verhaal dat een prominent plekje in de nieuwsbrief ‘Nieuw(s)bouw De Zonnekamp’ kreeg.