IJssel | Berkel

IJssel | Berkel is een samenwerkingsverband Passend Onderwijs van 27 schoolbesturen met 102 scholen voor primair (speciaal) onderwijs in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Berkelland & Bronckhorst.

Meer informatie over IJssel | Berkel vind je op  www.ijsselberkel.nl.

Samen kom je verder

Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel was op zoek naar een icoon waarmee ze de problematiek van passend onderwijs kunnen verbeelden. Passend onderwijs wil ieder kind zo veel mogelijk in de eigen omgeving onderwijs laten volgen. Dat wordt mogelijk gemaakt door het bieden van de juiste ondersteuning aan leerkrachten. Uiteindelijk doel is minder kinderen doorverwijzen naar speciaal onderwijs, dat vaak buiten het eigen sociale netwerk van het kind ligt.