De omgeving als communicatiemiddel: het StadsLAB Doetinchem

De omgeving als communicatiemiddel

    Wat in november 2015 begon als een tijdelijke pop-up store, is inmiddels alweer een succesvol participatieproject van de gemeente Doetinchem: het StadsLAB. In het StadsLAB komen inwoners, ondernemers en gemeente bij elkaar om ideeën en initiatieven te bedenken, te ontwikkelen én te realiseren. Hieruit zijn al verschillende werkgroepen gestart met als doel: een gastvrij Doetinchem. Maar wat maakt dit project nou tot een succes?

    Tessa Baars, concernadviseur bij de gemeente Doetinchem noemt de huiselijke sfeer van het StadsLAB als belangrijke succesfactor. “Bij de entree hadden we een grote keukentafel gezet. De koffie en koek stond altijd klaar. Ik heb letterlijk van mensen teruggekregen dat ze nooit zo het stadhuis binnen zouden lopen. Dat deed me beseffen hoe hoog de drempel van een stadhuis voor mensen is. Als je wilt cocreëren of het gesprek met de stad aan wilt gaan, dan vergt dat een ruimte en setting waarin je een bepaalde mate van gelijkwaardigheid hebt en waar gesprekspartners zich vertrouwd voelen.” Met het StadsLAB creëerde Profilers samen met de gemeente Doetinchem deze setting.

    De omgeving is hier een effectief en krachtig communicatiemiddel gebleken. Volgens ons is communicatie dan ook vooral beleving. Je wilt een bepaald gevoel overbrengen, mensen uitdagen of aantrekken. Het inzetten van een ruimte, maakt daarbij dan onderdeel uit van het totaalconcept. Dit wordt volgens Tessa Baars vaak vergeten. “Het valt mij op dat binnen het communicatievak de aandacht voor het visuele en andere zintuigen ondergeschikt blijft aan het verbale. Je zou het meer als totaalervaring moeten zien en meer aan het emotionele durven appelleren.”

    Communicatie die raakt. Communicatie die niet alleen te lezen of te horen is, maar die je voelt en die je beweegt. Wij zijn er zeker van dat het StadsLAB nog vele mooie initiatieven en ideeën voortbrengt. Samen Doetinchem mooier en gastvrijer maken.

    Lees het volledige artikel, Communications by design, dat vakblad C hieraan heeft gewijd in hun septembereditie 2017.