Markenheem

Markenheem biedt verzorging en verpleging aan ruim 380 cliënten verdeeld over vijf woonzorgcentra en aan ruim 500 thuiswonende cliënten in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

Meer informatie over Markenheem vind je op  www.markenheem.nl.

Markenheem_waarden

De waarde(n) van Markenheem

Sinds 2005 werken we samen met Markenheem aan goede communicatie. Enkele jaren terug zijn de positionering en communicatiestrategie vastgesteld en vertaald in de concrete merkwaarden betrouwbaar, dichtbij, enthousiast en vakmanschap. Om dit vooral intern te laten beklijven is een beeldconcept aan deze waarden gekoppeld en een waardenpaspoort voor medewerkers ontwikkeld. Zodat samen verder inhoud gegeven kon worden aan de waarden en medewerkers dit ook uit kunnen dragen.

Markenheem is heel actief in het laden van haar merkwaarden. O.a. met maandelijks wisselende posters en de waarden komen overal in de organisatie terug.

Markenheem_huisblad

Thuis bij Markenheem

Zes keer per jaar geeft Markenheem het huisblad ‘Thuis bij Markenheem’ uit. Samen hebben we de redactieformule vastgesteld en het ontwerp gemaakt. Met als uitgangspunt dat elk woonzorgcentrum in elke uitgave onder de aandacht komt met haar activiteiten.

Een redactieteam van Markenheem levert de teksten aan voor elke uitgave en wij verzorgen de opmaak.

Nieuwbouwprojecten

Begin 2015 is het nieuwbouwtraject van woonzorgcentrum De Zonnekamp in Zelhem gestart. Het huidige pand wordt gesloopt en maakt ruimte voor een nieuw, eigentijds woonzorgcentrum. Profilers verzorgt de communicatie rond de nieuwbouw. Hiervoor is allereerst een thematiek ontwikkeld om alle communicatie rond de nieuwbouw aan te koppelen. Daarbij is gekozen voor een zonnebloem. Want een zonnebloem staat voor groei, warmte, toewijding en een lang leven. Ook draait een zonnebloem in de richting van de zon, zodat het altijd het stralende middelpunt is. Net als de nieuwe Zonnekamp.

Ook voor de nieuwbouw van De Bleijke in Hengelo Gld. (opening 2010) en Schavenweide in Doetinchem (opening 2013) hebben we alle communicatie op basis van een thematiek gerealiseerd.