Met ADAM sámen slimmer door de spits!

  Het is het zo ver: ADAM de slimme co-piloot voor iedere automobilist in de regio Amsterdam is nu te downloaden op www.spitsopdam.nl. Iedereen die de ADAM-app op zijn smartphone downloadt, haalt een reisadviseur in de auto die zo snel mogelijk de weg naar huis of werk wijst. Kortom, met ADAM sámen slimmer door de spits! Profilers heeft het communicatieconcept ontwikkeld en de uitingen gerealiseerd.
   

  Direct informatie van de verkeercentrale
  Spitsrijders in en rond de hoofdstad krijgen via ADAM direct informatie van de verkeerscentrale.  Zo kunnen ze zelf slim kiezen uit de beschikbare route-alternatieven. De informatie over de route die zij volgen, wordt vervolgens door de verkeerscentrale gebruikt om meer inzicht te krijgen in de verkeersstroom. Omdat bekend is hoeveel verkeer onderweg is naar een bepaalde bestemming kan de verkeerscentrale daar rekening mee houden in haar adviezen. Op die manier helpt ADAM spitsrijders samen slim door de spits.

  Samenspel
  Nieuw is dat met ADAM individuele weggebruikers zijn gekoppeld aan de verkeerscentrales. Via ADAM krijgen weggebruikers van de verkeerscentrales één-op-één de meest actuele verkeersinformatie op hun vaste route. Informatie over bijvoorbeeld een geblokkeerde route wordt direct verwerkt: aan de gebruiker wordt gemeld dat deze optie niet meer beschikbaar is. Tegelijkertijd fungeren de gebruikers als de oren en ogen van de verkeerscentrales. Indirect, omdat hun reisinformatie door de verkeercentrales wordt gebruikt om de verkeersinformatie te verbeteren. En direct: via een audiobericht kunnen automobilisten met ADAM ook zelf verkeersmeldingen doorgeven en zo medeweggebruikers helpen.

  Uniek in de wereld
  Deze rechtstreekse koppeling tussen verkeersinformatievoorziening en de verkeerscentrales is uniek in de wereld. Bijzonder is ook de brede samenwerking. Samen met de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam gebruikt AmsterdamMobiel de verkeerscentrale van de VID als koppelpunt.

  Praktijkproef Amsterdam
  ADAM is door AmsterdamMobiel, een samenwerkingsverband tussen de Verkeersinformatiedienst en ARCADIS,  ontwikkeld voor de Praktijkproef Amsterdam (PPA); Deze grootschalige proef is een initiatief van de gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en stadsregio Amsterdam en heeft als doel om het aantal files in de regio Amsterdam te verminderen. Tijdens de proef werken de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en VID samen. Zij bundelen informatie over rijks-, provinciale en belangrijke regionale wegen in het proefgebied groot-Amsterdam, inclusief Schiphol, Amstelveen en het Westelijk Havengebied.