Achterhoek in Beweging is een dynamisch platform met betrokken partners in o.a. zorg, onderwijs, overheid, cultuur, bedrijfsleven en sport. Achterhoek in Beweging geeft initiatieven graag een podium. Een plek waar alle regionale en lokale ambities, initiatieven, mensen en middelen bij elkaar komen. Een plek waar Achterhoekers elkaar vinden om er samen de schouders onder te zetten. Een plek die mensen in beweging brengt. Want sámen werken we aan krachtige, levendige kernen, buurten en wijken in de Achterhoek met ruimte voor iedereen!

PROFILERS DESK

Door enthousiast te laten zien wat de Achterhoek beweegt, leggen we slimme verbindingen en inspireren we anderen om ook in actie te komen. Ruim een jaar werken we nu voor Achterhoek in Beweging. We  vormen de communicatie-afdeling. Judith heeft naast haar Profilers kaartje ook een visitekaartje van Achterhoek in Beweging.

Op basis van een vast aantal uren per week organiseert, coördineert, realiseert en beheert Judith o.a. de website, social media kanalen, PR, evenementen en wat er ook maar nodig is qua communicatie om de Achterhoek in beweging te brengen en te houden. Door de goede afspraken en onderlinge contacten verloopt de samenwerking soepel en productief.