20 jaar op zoek naar de kern

Een hele periode. Ik realiseerde het me pas echt toen Amanda zei ‘dat is bijna mijn hele leven’. In die periode kun je dus van 0 opgroeien tot een stoere vrouw en een universitaire studie voltooien. Het bracht ons op het idee eens terug te kijken. Hoe hebben wij ons als Profilers ontwikkeld. Ik herinner me onze eerste advertentie nog in de zaterdageditie van de Gelderlander. De kop luidde ‘Er verandert iets’. Er veranderde veel, we hadden er part noch deel aan. Je hoeft maar te denken aan nine eleven. En we waren nog maar net begonnen. Waar stonden we toen, waar staan we nu met onze ‘Kracht van echt’. In een serie artikelen willen we inkijkje geven in 20 jaar Profilers. Wat motiveert ons, onze partners en de relaties waar we voor werken. Ere wie ere toekomt: we trappen af met Anne de Jong. Strijder van het eerste uur en in 2001 bedenker van de naam Profilers.

In die tijd waren afkortingen nogal populair. Als je iets wilde betekenen in de bureauwereld dan was je eigen naam verbonden met de bureaunaam. Je had namen als FHV (Franzen, Hey & Veltman) en PMS&vW (Prins Meijer Stamenkovic en van Walbeek). MEN (Moorman, Eggink, Nijland) kwam wel bovendrijven, maar uiteindelijk besloten we toch te kiezen voor een meer beschrijvende naam. Een naam die vertelde wat we deden. Profilers werd ons aangereikt door Anne de Jong. We wilden een bureau zijn dat serieus werk maakt. Eerst gedegen onderzoek doen, als een profiler, naar wat er leeft. Bij de opdrachtgever, zijn concurrenten en wat relevant is voor de doelgroep. Van daaruit de organisatie profileren met een aansprekend eigen verhaal.  Dat deden we toen en dat doen we nu nog steeds. We zijn dat ons ProfilersPad gaan noemen. De weg die we samen bewandelen.

We spraken Anne bij hotel Scheperskamp in Lochem. Een plek tussen Anne’s stek Nijverdal en Doetinchem. Destijds kwamen we er vaker om samen ons doen en laten te bespreken. Toen omdat we Anne’s vakmanschap en mening waardeerden. En nu doen we dat nog steeds. Op de vraag aan Anne waarom we nog steeds samenwerken: “Ik denk doordat we allebei onze relaties op een natuurlijke, vanzelfsprekende manier koesteren.  Dat gaat verder dan het praten over het werk, dat is de interesse in de persoon.”

In een goede zakelijke relatie kun je ook een stevige discussie voeren, zonder dat dit wordt opgevat als kritiek op de persoon. Anne: “Daardoor kun je groeien, daar word je samen beter van. En tja, daarmee krijg je natuurlijk ook weer betere resultaten voor de klant.” Waarschijnlijk is dat waarom we na 20 jaar nog steeds met hem samenwerken. Anne is niet alleen tekstschrijver, hij is ook strategisch een sterke aanvulling op ons team. Ik heb zelden meegemaakt dat hij een briefing klakkeloos aannam.  Hij is altijd op zoek maar de vraag achter de vraag, de kern van de boodschap.. Anne: “Je moet meters maken om het vak goed te leren en te doorgronden hoe je met jouw ideeën en tekstenwaarde kunt toevoegen aan het merk en de business van de klant. Als je ouder wordt doe je dat met meer rust, dat is in elk geval mijn ervaring. Vroeger wilde je vooral mooi en creatief werk maken dat de handen op elkaar kreeg. Tegenwoordig maak ik me druk over wát ik precies moet vertellen en hoe ik dat het beste kan doen om dat verhaal goed te laten landen.”

En zo komen we terug bij ‘de kracht van echt’. Anne heeft er een blog over geschreven. Echtheid komt van binnenuit. Echtheid is wie je bent, diep van binnen. Het is dat unieke dat ieder mens anders maakt dan de rest en waarom ze verliefd op je worden en van je gaan houden. Voor organisaties is het net zo. Ook daar komt echtheid van binnenuit. Uitgedragen door mensen die zichzelf zijn en weten waar ze voor staan. Die daardoor gelijkgestemden aantrekken en elkaar daardoor makkelijk en snel begrijpen. Dat is makkelijk en efficiënt en vooral dan zijn de medewerkers het krachtigste kapitaal van een organisatie.

Is dat dan wat Profilers en Anne bindt? Beiden waarderen we vakmanschap. Het leveren van goed werk, waarover is nagedacht. Doe je dat niet, dan doe je de klant te kort. Beiden koesteren we onze relaties, dat zit diep van binnen in ons. Dat is de kern, ons echte en dat is in die twintig jaar nauwelijks veranderd.

De komende maanden gaan we op zoek naar het ‘echte’ van mensen en organisaties die we in de afgelopen 20 jaar tegenkwamen. Wat is hun profiel? Wat betekent dit voor henzelf en voor de wereld om hen heen?  Graag tot de volgende aflevering op 20 november!

https://www.adformatie.nl/reputatiemanagement/de-oprichters-zijn-weggegumd-uit-de-namen-van-reclamebureaus